안돼 :<

Tùy Chỉnh

  안돼 !  안돼  ! 안돼 ! 

2015 Christmas 2015 =)))))
J Hope : Jungkook-ssi, Hãy nói cái thứ mà cưng muốn làm khi trở thành người lớn đi, còn mỗi một tuần nữa thôi.
JK : Em muốn... Lái xe.
J Hope : Lái xe á? -_-
JK : Ưm... Lái xe đó.
JHope : À cưng muốn có giấy phép lái xe á hả 
JK : Vâng ~

JM : Ồ còn gì nữa không? Có điều gì mà cưng khao khát nữa không? 
JK *mode đàn gảy tai trâu* *chỉ chậm rãi rồi nhanh chóng dứt khoát chỉ vào JM* =))))))))
JHope Cái gì? Cái gì cơ? :v
JM : Nói gì đi :v 
JK : Mọi người à ~ em tin mọi người biết điều đó mà :))
Không biết chi hết :)) cháu không biết chi hết :) Cháu không biết :)