Tạm ngừng trong 2 tháng

Tùy Chỉnh

Sorry mn, thời gian ngồi PC ít quá nên việc viết rất khó khăn. Cho ta tạm ngưng trong 2 tháng nhé. Để đền bù sẽ có bom 😅

Loading...