Ảnh minh họa

Tùy Chỉnh

Để có thể hình dung ra dễ hơn thì ta sẽ cho thêm chút ảnh minh họa về Yui này :v
Nguồn: Tự vẽ :v

Loading...