Ước mơ

Tùy Chỉnh

-"Em có ước mơ làm gì không ?"

-"Em muốn làm hoa hậu."
-"Thế à.. Anh lại muốn làm chồng em cơ."