Làm gì để hết chán nản??

Tùy Chỉnh

-"Chán thế nhỉ ?"
-.-
-"Hè gì mà chán nhắt."

-.-
-"Làm gì cho đỡ chán nhỉ?"
-"Làm đám cưới không ?"