8. Who is Yoongi?

Tùy Chỉnh

Yoongi ở ngoài chơi với Holly, còn Taehyung thì từ trong nhà đi ra.

Taehyung : Hyung, sao nay mình ăn muộn vậy? Hay mọi người quên gọi em ăn luôn rồi trời?
Yoongi : Mày điên à, mày vừa mới ngồi ăn như trâu như bò ở trong xong. 

Taehyung : Em mới thức dậy xong luôn đó?

Yoongi : Tao không biết. Giờ tao đi vào nhà. 

Lắc đầu ngán ngẩm, Taehyung vào dắt theo cả Yeontan ra chơi nữa. Vừa mới ra đến nơi thì Yoongi mở cổng bước vào.

Taehyung : Ủa? Anh ra ngoài lúc nào vậy ạ? Hồi nãy mới vào nhà được 5 phút mà sao...

Yoongi : Chú nói gì ngộ vậy? Anh mày đi ra cửa hàng tiện lợi mua mấy bịch sữa cũng phải hơn 30 phút trước rồi. Thôi vào trong đi, cảm lạnh bây giờ.  
Taehyung : Vậy anh Yoongi lúc nãy...