3. Tiếng thơ nhỏ

Tùy Chỉnh


                  
Nhà ngục, nhà ngục, vang vọng những tiếng thét.

Nhà ngục, nhà ngục, vọng vang những tiếng kêu.
                                                 
Nhà ngục, nhà ngục, nơi khổ đau chôn giấu.
                                                 
Nhưng nhà ngục, nhà ngục, ở đâu có tiếng ca ?