GIỚI THIỆU FIC

Tùy Chỉnh

Lại lần nữa tui trồi lên đây để giới thiệu fic mới :)) fic này chỉ dành cho hủ nên bạn nào không thích nam x nam thì có thể bỏ qua.
Fic sẽ viết về những mẫu truyện nhỏ hay vài dòng tin nhắn ngắn của những cặp trong Bangtan.
Mình sẽ ship đủ cặp trong Bangtan nhé: VKook,KookV, VMin, MinV,MinKook,KookMin, HopeGa,SOPE,NamJin,TaeGi,... và còn nhiều cặp khác nhau nữa nhé.