Untitled part

Tùy ChỉnhKhảo sát chút nhé, nhà mình có ai là con trai không vậy? Điểm danh cái coi.


Dù gì cũng đâu ai biết ai, comt thôi để ta xem có nam nhân nào ham hố truyện ta không ấy mà, rồi mai ta ra chương mới cho. hehe