Đạo ???

Tùy ChỉnhẢnh trên là cuộc đối thoại giữa tôi và một bạn độc giả. Tôi có một câu hỏi muốn tham khảo ý kiến của mọi người thế này:
Trong một bộ truyện chưa hoàn và có gần tám mươi nghìn chữ, trong đó có mười ba chữ giống với một truyện nào đó. À không!
Theo như bạn ta nói là "na ná", tức là hơi giống, gần giống, chứ không phải là giống.
Trong khi tác giả còn chưa đọc truyện đó mà chỉ "na ná" thôi. Cái đấy được gọi là đạo sao? Đạo tác phẩm ư?
-> Bức xức cái bạn này ghê. Cái câu 'đôi môi này là của tôi, em không được làm đau nó' mà cũng bị kêu là đạo, vậy thì chắc mấy câu như 'anh yêu em' hay 'anh không thể sống thiếu em'  cũng là đạo quá.
Tôi xin bạn đấy.

Theo tôi được biết từ một vài thông tin mà các bạn độc giả nói thì một tác phẩm bị coi là đạo là phải giống tác phẩm gốc tới 10% lận.
Ôi. Hoá ra truyện tôi chỉ có 130 chữ hay sao?
Với cả bạn cần tìm hiểu về đạo văn nhé. Đạo là ăn cắp, mà tôi ăn cắp hồi nào? Bạn có sử dụng thứ ở trong đầu không? Hay là trong đó không có gì có thể sử dụng?