Chuyên mục các cậu rất ghét :"(

Tùy Chỉnh

Tớ đang nhanh chóng ra chap mới nhất có thể~ Chỉ còn một nửa nữa là xong rồi 😗😆
Trong lúc chờ thì mọi người đọc cái này nhá 😘👇


Hàng nóng hổi sốt dẻo nhe =)))
Bạn nào giải được (*) thì sẽ được tặng chính văn II của truyện 👆và tớ chỉ ra chính văn II khi có người giải đúng và nhanh nhất nhé 😘
Chi tiết thì các cậu đọc nhe :3
Yêu các cậu vl 😆😍😘😻❣🙆❤️