TIN VUI

Tùy Chỉnh

Tôi đã vào được wattpad như thường, bạn nào bị lỗi không thể tải noti, không thể tải wattpad trên web hoặc trên app thì nên tải app TouchVPN/ VPN Master về nhé, tôi đã thử và wattpad đã trở lại như thường. ^^
#lucifervadden