Đọc Truyện [Yeoncy]-[Cover]- LEE TỔNG NHẶT ĐƯỢC CỦA NỢ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Yeoncy]-[Cover]- LEE TỔNG NHẶT ĐƯỢC CỦA NỢ

Tác giả: kicam04

Đọc Truyện

Tên truyện : LEE TỔNG NHẶT ĐƯỢC CỦA NỢ
*Lưu ý : Đây là truyện cover, không phải của mình.
Couple : Lee Nancy (Nancy Jewel Mcdonie) x Lee Yeonwoo (Lee Dabin)
Tác giả : mooncaca
Tiến độ bản chính : Đã hoàn
Tiến độ bản cover : Gần hoàn