Đọc Truyện Xuyên việt Hầu phủ đích nữ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Xuyên việt Hầu phủ đích nữ

Tác giả: tieuquyen28_3

Đọc Truyện

Xuyên việt Hầu phủ đích nữ

Nhất Chỉ Lưu Sa
Convert: gachuaonl
link: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=148751
Văn án:
Sau khi xuyên việt, Thành Tĩnh Ninh kế hoạch là khai Tú Lâu, kiếm nhiều tiền, sau đó chiêu cái hảo gây khó dễ đến cửa con rể, tiếp tục làm cái liều mạng tam nương.
Nào biết thời đến vận chuyển, biến hoá nhanh chóng thành vì hầu môn quý nữ, nàng này mới biết được, phụ thân là Hầu phủ thế tử, cô cô là đương kim hoàng hậu, còn có một cặp quyền quý thân thích.
Hầu phủ Cẩm Tú thành đôi, khắp nơi nhân vật hoá trang lên sân khấu, kinh thành quyền quý vòng nước quá sâu, mỗi đi một bước đều phải đánh khởi mười hai phần tinh thần ứng đối. Hầu môn đường, khắp nơi tràn trề nguy cơ.