[Xuyên Không] Hương Y - Vũ Lâu Hoa

[Xuyên Không] Hương Y - Vũ Lâu Hoa

Xuyên không tới thời cổ đại này, nàng có một thân cao siêu y thuật. Lại trị không hết bệnh cho mình
Bị vứt bỏ ở trong Tổ trạch, một thân thể gầy yếu lại mang theo hai hài tử
nếu mạng nàng chỉ còn hai năm, làm thế nào nàng mới có thể làm một nữ nhân bình an phú quý!
Nhân tâm Nhân Thuật, y dược sinh hương, đây là câu truyện của một tiểu y nữ

5 Chương mới cập nhật truyện [Xuyên Không] Hương Y - Vũ Lâu Hoa

Danh sách chương truyện [Xuyên Không] Hương Y - Vũ Lâu Hoa