Đọc Truyện [Xuyên Không] Hương Y - Vũ Lâu Hoa - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Xuyên Không] Hương Y - Vũ Lâu Hoa

Tác giả: TieuHaHin

Đọc Truyện

Xuyên không tới thời cổ đại này, nàng có một thân cao siêu y thuật. Lại trị không hết bệnh cho mình
Bị vứt bỏ ở trong Tổ trạch, một thân thể gầy yếu lại mang theo hai hài tử
nếu mạng nàng chỉ còn hai năm, làm thế nào nàng mới có thể làm một nữ nhân bình an phú quý!
Nhân tâm Nhân Thuật, y dược sinh hương, đây là câu truyện của một tiểu y nữ