Đọc Truyện Why Would You - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Why Would You

Tác giả: hdmqnh

Đọc Truyện

Title: Why Would You
Pairing: 2Jun (as usual) and a pity part for Dongwoonie
Category: angst, hurt,...
Rated: PG-13
Status: Completed
Summary: Khi Doojoon có bạn gái...

The cover belongs to Blanc-nim. So sorry for taking out without your permission. But if you really want to put it down, please contact me ㅠㅠ

WARNING: Mình có sử dụng từ ngữ nặng nề về kì thị người đồng tính, không nhiều lắm, nhưng tốt nhất vẫn nên cân nhắc trước khi đọc

Ngoài ra, mình cũng đã đổi từ BITTERSWEET sang Sad Movie sang Why Would You nên đây không phải truyện mới của mình đâu...