Đọc Truyện /vtrans/ - OUTCAST | BTS - TruyenFun.Com

Đọc Truyện /vtrans/ - OUTCAST | BTS

Tác giả: hojimov

Đọc Truyện

BTS tham gia vào một trò chơi và ở đó mọi người đều bị điều khiển.

LƯU Ý: Fic này hoàn toàn là tưởng tượng, không có bất kì chi tiết nào xảy ra ở ngoài đời thực.

Hoseok và Yoongi cùng nhau chơi một trò chơi tên là OUTCAST.

Người người mất tích trong truyện lần lược là Namjoon, Jimin, Jungkook, Seok Jin, Taehyung.

Mọi thứ diễn ra như thế nào thì bạn theo dõi nhé...

Author: @flirtaus on twitter
Vtrans: In the middle of Milky Way (đã có sự cho phép của chủ nhân ?)

Danh sách Chap

1.

2.

3.

4.

5.

5 - Part 2

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Night 2

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45 - NIGHT 3

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72 - NIGHT 4

73 - stern yoongi

74 - yoongi knows hoseok

75 - broken

76 - 42852?

77 - jungkook sees someone

78 - namjoon is back

79 - the creator is up to something

80 - switching characters

81 - another player

82 - two characters

83 - who is this?

84 - an outcast

85 - the pain

86 - questions

87 - a deal

88 - coming back tomorow

89 - NOBODY KNOWS ME and the lost boy

THEORY

90 - NIGHT 5 , FINAL NIGHT

91 - yoongi talking to the 'real hoseok'

92 - the promise

93 - yoongi demanding what he wants

94 - getting ready

95 - loading outcast

96 - kim namjoon is here, again

97 - hard decisions

98 - switching

99 - jungkook's abilities

100 - hoseok and jungkook

101 - more switching

102 - jimin didn't let him finish

103 - jungkook's quick senses

104 - jimin has switched with @(!%@!#!!#@!(

105 - still synced with the creator

106 - which one will you save?

107 - give last life

108 - taehyung & seokjin

109 - Kim Taehyun (G)

110 - "doesn't that PROVE anything, taehyung?"

111 - 0%

112 - FOUND

113 - CRITICAL CONDITION

114 - MISSING CASE

115 - SAFE

116 - LOOKING

117 - TODAY'S BROADCAST

118 - phone is turned on after night 5

119 - Thank you for playing OUTCAST!

Q&A

120 - BONUS : NIGHT 6

121 - no matter who forgot you

122 - seokjin & taehyung continue to talk

123 - taehyung wants something

124 - the original characters & players

125 - more talking

126 - they tore us apart

127 - changing everything

128 - you'll get out

129 - A YEAR AFTER THE GAME

130 - seok jin & jimin talking

131 - seokjin's words

132 - The End

Loading...