Đọc Truyện VKOOK/ YOU LOSE - TruyenFun.Com

Đọc Truyện VKOOK/ YOU LOSE

Tác giả: Hien3015

Đọc Truyện

"Taehuyng ssi....
Em thích huynh".

"Không...cậu lo tập trung vào việc chính đi. Đừng có yêu đương vớ vẫn nữa".

"Vâng...nhưng em vẫn thích huynh".

"Jungkook ai cho phép cậu rời đi khi chưa có lệnh của tôi.
Đừng đi...quay lại...tôi cũng thích cậu".

"Tìm thấy em rồi".

"Anh trai này, anh là ai".

"Là người sẽ dùng cả mạng sống để yêu em".

"Trò chơi kết thúc rồi".

"TAEHUYNG...anh nói sẽ cho tôi mạng sống của anh mà...tôi không cần nó...anh mau tỉnh lại cho tôi".

*******
Happy ending nha...hahaha
*******
( Đây là lần đầu mình viết còn nhiều sai sót. :D. Đừng đe đi. Haha)

Loading...