Đọc Truyện VKOOK | TEXT | HỘI PHÓ TÔI YÊU EM [ HOÀN ] - TruyenFun.Com

Đọc Truyện VKOOK | TEXT | HỘI PHÓ TÔI YÊU EM [ HOÀN ]

Tác giả: -kyungwi

Đọc Truyện

- P1 Hoàn | P2 Đang tiến hành ~
- Thể loại text , hường , ngược
- Trong truyện đôi lúc có những từ ngữ thô tục nhưng vẫn sẽ rất ít !
- Có các chap sẽ kh có phần mess và đôi lúc sẽ lỗi font mong các cậu bỏ qua !
- Các Couple chủ yếu : VKook | HopeMin | NamJin ~
| Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ~ |

Loading...