Đọc Truyện [VKook] [LongFic] Ta Là Của Nhau - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [VKook] [LongFic] Ta Là Của Nhau

Tác giả: VCD0130

Đọc Truyện

Tác giả: Mint Rin
Pairing: VKook/TaeKook
Thể loại: FanFiction, nam×nam, phúc hắc cường công× lạnh lùng nữ vương thụ, có ngược HE.