Đọc Truyện Viết - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Viết

Tác giả: iamrose2812

Đọc Truyện

Những con chữ nói hộ thay tôi
Những con chữ giãi bày thay tôi
Những con chữ là tâm hồn tôi...