Đọc Truyện Vị thần chuyển sinh - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Vị thần chuyển sinh

Tác giả: user61583489

Đọc Truyện

Rei-một vị thần bảo hộ cho thế giới estoria,cậu có công việc là bảo hộ nhưng dạo gần đây cậu trở nên lười nhác nên chúa quyết định cho cậu nhập hồn vào cậu bé rơi xuống núi rồi bảo hộ trực tiếp cho thế giới đó đến khi nào thế giới được bình yên