Đọc Truyện Vị Nắng - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Vị Nắng

Tác giả: thamtienhaosac815

Đọc Truyện

Thể loại cảnh báo: Drama "trọng sinh" ngược luyến tàn tâm...

Câu chuyện nhỏ về tình bạn cũng nhỏ trong một khu phố nọ, nơi có con ngõ lúc nào cũng vương vãi nắng. Viết cho những ngày trẻ.