Đọc Truyện Vì gió ở nơi đấy - Cửu Nguyệt Hi - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Vì gió ở nơi đấy - Cửu Nguyệt Hi

Tác giả: xxnnba

Đọc Truyện

Hệ liệt: Truy phong - quyển 2.
Văn án:
Vì sao nhất định phải đuổi theo?
Vì gió ở nơi đấy.
**
Dịch giả: Hàn Vũ Phi
Đã xuất bản sách.