Đọc Truyện Vết Cắn Ngọt Ngào phần 2 - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Vết Cắn Ngọt Ngào phần 2

Tác giả: hachimte

Đọc Truyện

Yêu là giam cầm, chiếm hữu hay là dâng hiến và tự do. Mỹ thiếu niên ngông cuồng của huyết tộc rơi vào tình yêu với một cô gái có dòng máu thấp hèn. Nhẹ nhàng cắn một cái, người là vật sở hữu của riêng ta
Nguồn :Dịch thuật Việt Trung

Danh sách Chap

Chapter 1.1

Chapter 1.2

Chapter1.3

Chapte 2.1

Chapter 2.2

Chapter 2.3

Chapter 2.4

Chapter 3.1

Chapter 3.2

Chapter 4.1

Chapter 4.2

Chapter 4.3

[RAW] Chap 5

Chapter 5.1

Chapter 5.2

Chapter 5.3

Chapter 6.1

Chapter 6.2

Chapter 6.3

[Raw] Chapter 7

Đặc biệt

[RAW] Chapter 8

Chapter 7.1

Chapter 7.2

Chapter 7.3

Chapter 8.1

Chapter 8.2

Chapter 8.3

Chapter 9.1

Chapter 9.2

Chapter 9.3

[RAW] Chapter 10

Chapter 10.1

Chapter 10.2

Chapter 10.3

Chapter 10.4

Chapter 11.1

Chapter 11.2

Chapter 11.3

Chapter 12.1

Chapter 12.2

Chapter 12.3

Chapter 12.4

Chapter 13.1

Chapter 13.2

Chapter 13.3

Chapter 14.1

Chapter 14.2

Chapter 14.3

Chapter 14.4

Chapter 15.1

Chapter 15.2

Chapter 15.3

Đặc biệt 2

Đặc biệt 3 - Thính

Chapter 16.1

Chapter 16.2

Chapter 16.3

Chapter 16.4

Đặc biệt #4

Chapter 17.1

Chapter 17.2

Chapter 17.3

Đặc biệt #5 Chibi

Chapter 18.1

Chapter 18.2

Chapter 18.3

Chapter 18.4

Đặc biệt #6: Short story

Chapter 19.1

Chapter 19.2

Chapter 19.3

Chapter 19.4

Chapter 20.1

Chapter 20.2

Chapter 20.3

Chapter 20.4

Chapter 20.5

Chapter 21.1

Chapter 21.2

Chapter 21.3

Chapter 22.1

Chapter 22.2

Chapter 22.3

Chapter 22.4

Chapter 23.1

Chapter 23.2

Chapter 23.3

Chapter 23.4

Chapter 24.1

Chapter 24.2

Chap 24.3

Chap 24.4

Đặc biệt #7

Chapter 25.1

Chapter 25.2

Chapter 25.3

Chapter 25.4

Chapter 26.1

Chapter 26.2

Chapter 26.3

Chapter 26.4

Chapter 26.5

Chapter 27.1

Chapter 27.2

Chapter 27.3

Chapter 27.4

Happy 200k reads

Chapter 28.1

Chapter 28.2

Chapter 28.3

Chapter 29.1

Chapter 29.2

Chapter 29.3

Chapter 29.4

Chapter 30.1

Chapter 30.2

Chapter 30.3

Chapter 30.4

Chapter 31.1

Chapter 31.2

Chapter 31.3

Đặc biệt #n

Chapter 32.1

Chapter 32.2

Chapter 32.3

Chapter 32.4

Chapter 33.1

Chapter 33.2

Chapter 33.3

Chapter 33.4

Chapter 34.1

Chapter 34.2

Chapter 34.3

Đặc biệt #n^2

Loading...