Đọc Truyện Vẽ anime - Đam mê của tôi [Book Art ] - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Vẽ anime - Đam mê của tôi [Book Art ]

Tác giả: lananhcuteahihi

Đọc Truyện

Vẽ anime là đam mê của tôi, có thể tôi vẽ vẫn còn xấu, chưa bằng ai. Nhưng có một điều có thể khẳng định: dù tôi không hoàn hảo nhưng tôi có động lực để cố gắng, có đích để vươn tới, từ đó mà dần cải thiện khả năng vẽ tranh của mình. Mỗi ngày tôi sẽ gắng hoàn thiện hơn, nỗ lực hơn nữa.