Đọc Truyện Tùy Thân Không Gian Chi Đại Phúc Tấn - Thiếu Tân - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Tùy Thân Không Gian Chi Đại Phúc Tấn - Thiếu Tân

Tác giả: haonguyet1605

Đọc Truyện

Thể loại : ngôn tình, thanh xuyên, 1v1, tùy thân không gian, cung đấu, hoàn.

Sơ lược :

Nàng xuyên qua mà tới, tay nắm mang bên mình không gian, tại không phải lịch sử thượng mất sớm đại phúc tấn.

Nàng nhi nữ song toàn, bánh bao nhất cái tiếp nhất cái, chúng a ca tôn kính kính yêu nàng, thái hậu, bà bà thích nàng, Khang Hi càng là khoa nàng hiền lương thục đức.

Nàng là hoàng thất lý tối hảo mệnh phúc tấn vi chính mình hòa hài tử nàng muốn thay đổi đại a ca vận mệnh.