Đọc Truyện [Tự sáng tác] Các tác phẩm của Lâm Hiên Viên - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Tự sáng tác] Các tác phẩm của Lâm Hiên Viên

Tác giả: BatHoang

Đọc Truyện

Tác giả + Artist: Lâm Hiên Viên

Ghi chú: Chủ nghĩa nhân vật phản diện.

.

Truyện do Lâm Hiên Viên của team Tung Hoàng Bát Hoang sáng tác.

Bìa cũng do Lâm mỹ nhân vẽ luôn.