Đọc Truyện [Truyện Tranh] [Yaoi] Hồ Ly và Tiểu Lam - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Truyện Tranh] [Yaoi] Hồ Ly và Tiểu Lam

Tác giả: peachtalk

Đọc Truyện

Tình Trạng: Hoàn Thành

Tác giả: Manh A công tử, Tiểu Xuyên công tử ( cùng tác giả truyện giáo chủ là thành viên tổ chức nhu đạo, ca ca đệ đệ,...)

tên truyện nói lên nội dung😊😊😊truyện vừa ngọt vừa cute, truyện nào của tác giả Manh A công tử, Tiểu Xuyên công tử cũng cute hết trơn!!

Trans & clean: VTU group

Reup đã có sự đồng ý của nhóm dịch!

Nguồn: Fly to our world [Đam Mĩ - Danmei]