Đọc Truyện [ TRUYỆN TRANH ] Lưỡng Bất Nghi - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [ TRUYỆN TRANH ] Lưỡng Bất Nghi

Tác giả: bach_duonglovehinata

Đọc Truyện

Sau 1 tai nạn nhỏ,hoàng thượng biến thành hoàng hậu,hoàng hậu biến thành hoàng thượng ...
Dịch:Lục dương_TRANSLATOR
Nguồn:[như trên]
Truyện thường được cập nhật vào thứ hai mỗi tuần nếu ko có chap mới thì chỉ có 3 lí do
1.tác giả hoặc người dịch chưa làm,bận
2.máy mik hỏng....
3.LƯỜI😊