Đọc Truyện TRUYỆN TRANH - Không muốn gả cho tổng giám đốc nam bộc! - TruyenFun.Com

Đọc Truyện TRUYỆN TRANH - Không muốn gả cho tổng giám đốc nam bộc!

Tác giả: Twinsyl

Đọc Truyện

TRUYỆN: Không muốn gả cho tổng giám đốc nam bộc
Tên khác: Không gả cho tổng tài, gả cho người hầu
Tác giả: Dương Tư Oanh
Edit & Trans: Anna Ryeo
Lịch đăng: thứ 5 và chủ nhật
Cấm re-up khi chưa được sự cho phép
VĂN ÁN:
Bị chính em gái ruột bày kế tỉ mỉ, hãm hại đến thân bại danh liệt; bị cướp đoạt luôn vị hôn phu, còn bị ép gã cho tình một đêm.
Cái gì? Thì ra chồng của cô là...

Truyện hiện tại đã có truyện chữ, ai muốn đọc có thể vào xem phần tác phẩm của mình có đăng nhé. Mà bản cv thôi. Lười edit lắm ????

Danh sách Chap

Part 1-1

Part 1-2

Part 2-1

Part 2-2

Part 3-1

Part 3-2

Part 4-1

Part 4-2

Part 5-1

Part 5-2

Part 6-1

Part 6-2

Part 7-1

Part 7-2

Part 8-1

Part 8-2

Part 8-3

Nhảm

Part 9-1

Part 9-2

Part 9-3

Part 10 -1

Part 10-2

Part 10-3

Part 11-1

Part 11-2

Part 12-1

Part 12-2

Part 13

Part 14

Part 15

Part 16

Part 17

Part 18

Part 19

Part 20

Chap 21

Part 22-1

Part 22-2

Part 23

Part 24

Part 25

Part 26

Part 27

Part 28

Part 29

Part 30

Thông báo

Part 31

Part 32

Part 33

Part 34

Part 35

Part 36

Part 37

Part 38

Part 39

Part 40

Part 41 - 1

Part 41 - 2

Part 42

Part 43

Part 44

Part 45

Part 46 - 1

Part 46 - 2

Part 47

Part 48

Part 49

Part 50

Part 51 - 1

Part 51 - 2

Part 52 - 1

Part 52 - 2

Part 53

Part 54

Part 55

Part 56

Part 57

Part 58

Part 59

Part 60

Part 61

Part 62

Part 63

Part 64

Part 65

Part 66

Part 67

Part 68

Part 69

Chap 70

Part 71

Part 72

Chap 73

Part 74

Part 75

THÍNH

Part 76-1

Part 76-2

Part 77 - 1

Part 77 - 2

Part 78 - 1

Part 78 - 2

Part 79 - 1

Part 79-2

SPOILER 80

Part 80

Part 81 - 1

Part 81 - 2

Part 82 - 1

Part 82 - 2

Part 83 - 1

Part 83 - 2

Part 84

Part 85 -1

Part 85 - 2

Part 86-1

Part 86-2

Part 87

Part 88

Part 89-1

Part 89-2

Part 90-1

Part 90-2

Ngoài lề ☺☺☺

Part 91-1

Part 91-2

Tui chen ngang????

Part 92-1

Part 92-2

Part 93-1

Part 93-2

Chap 94-1

Part 94-2

Part 95-1

Part 95-2

Part 96-1

Part 96-2

Part 97-1

Part 97-2

Part 98-1

Part 98-2

òa òa 😭😭😭😭

Part 99-1

Part 99-2

Part 100-1

Part 100-2

Part 101-1

Part 101-2

Part 102-1

Part 102-2

Part 103-1

Part 103-2

Chap 104-1

Chap 104-2

Part 105-1

Part 105-2

Part 106-1

Part 106-2

Part 107-1

Part 107-2

Part 108-1

Part 108-2

Part 109-1

Part 109-2

Part 110-1

Part 110-2

Ngoại truyện 1 - Chuyện bên lề

Part 111-1

Part 111-2

Loading...