Đọc Truyện [TRUYỆN TRANH] Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [TRUYỆN TRANH] Không Gả Cho Tổng Tài, Gả Cho Người Hầu

Tác giả: xxigamia

Đọc Truyện

Tên khác: Không có
Tác giả: Vạn Họa Đồng Manhua
Tình trạng: Đang tiến hành
Thể loại: Comedy, Drama, Manhua, Romance, Shoujo
Nguồn: TruyệnTranh.Site
Re-up: xxigamia

Nội dung


Cô bị chính em gái của mình tỉ mỉ bày mưu, hãm hại cô thân bại danh liệt, vị hôn phu bị cướp, còn bị bắt ép gả cho người đã cùng cô tình một đêm. Cái gì? Thì ra chồng cô là....

Danh sách Chap

Chương 1.1

Chương 1.2

Chương 2.1

Chương 2.2

Chương 3.1

Chương 3.2

Chương 4.1

Chương 4.2

Chương 5.1

Chương 5.2

Chương 6.1

Chương 6.2

Chương 7.1

Chương 7.2

Chương 8.1

Chương 8.2

Chương 9.1

Chương 9.2

Chương 9.3

Chương 10.1

Chương 10.2

Chương 11

Chương 12.1

Chương 12.2

Chương 13.1

Chương 13.2

Chương 14

Chương 15

Chương 16.1

Chương 16.2

Chương 17

Chương 18.1

Chương 18.2

Chương 19.1

Chương 19.2

Chương 20.1

Chương 20.2

Chương 21

Chương 22.1

Chương 22.2

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28.1

Chương 28.2

Chương 29.1

Chương 29.2

Chương 30

Chương 31

Chương 32.1

Chương 32.2

Chương 33.1

Chương 33.2

Chương 34.1

Chương 34.2

Chương 35

Chương 36

Chương 37

Chương 38

Chương 39.1

Chương 39.2

Chương 40

Chương 41.1

Chương 41.2

Chương 42

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46.1

Chương 46.2

Chương 47.1

Chương 47.2

Chương 48.1

Chương 48.2

Chương 49.1

Chương 49.2

Chương 50.1

Chương 50.2

Chương 51.1

Chương 51.2

Chương 52.1

Chương 52.2

Chương 53.1

Chương 53.2

Chương 54.1

Chương 54.2

Chương 55.1

Chương 55.2

Chương 56.1

Chương 56.2

Chương 57.1

Chương 57.2

Chương 58.1

Chương 58.2

Chương 59.1

Chương 59.2

Chương 60.1

Chương 60.2

Chương 61.1

Chương 61.2

Chương 62.1

Chương 62.2

Chương 63.1

Chương 63.2

Chương 64.1

Chương 64.2

Chương 65.1

Chương 65.2

Chương 66.1

Chương 66.2

Chương 67.1

Chương 67.2

Chương 68.1

Chương 68.2

Chương 69.1

Chương 69.2

Chương 70.1

Chương 70.2

Chương 71.1

Chương 71.2

Chương 72.1

Chương 72.2

Chương 73.1

Chương 73.2

Chương 74.1

Chương 74.2

Loading...