Đọc Truyện /Truyện Tranh/ Chuyện Lạ Đêm Khuya - TruyenFun.Com

Đọc Truyện /Truyện Tranh/ Chuyện Lạ Đêm Khuya

Tác giả: AshlynVee

Đọc Truyện

Giới thiệu: Câu chuyện mang yếu tố kinh dị, hoang đường nhưng qua đó đem đến cho người đọc giá trị nhân văn to lớn.

Nhóm tác giả: An Thụ, Mạn Kiệt, Tâm Tại Hà Phương, Dạ Phong, Tiểu Ban, Thẩm Đầu, Tống Tiên Sinh, A Bân, Thao Thao, Tiểu Tấn, Hiên Viên Vũ...

Dịch: TuR (ThaiQuynhNhi)

Danh sách Chap

Chương 1 : Tiếng Ca Đoạt Mệnh (phần 1)

Chương 2 : Tiếng Ca Đoạt Mệnh (phần 2)

Chương 3 : Tiếng Ca Đoạt Mệnh (phần 3)

Chương 4 : Tiếng Ca Đoạt Mệnh (phần 4)

Chương 5 : Tiếng Ca Đoạt Mệnh (phần 5)

Chương 6 : Mặt Nạ Dưỡng Sắc (phần 1)

Chương 7 : Mặt Nạ Dưỡng Sắc (phần 2)

Chương 8 : Mặt Nạ Dưỡng Sắc (phần 3)

Chương 9 : Mặt Nạ Dưỡng Sắc (phần 4)

Chương 10 : Mặt Nạ Dưỡng Sắc (phần 5)

Chương 11 : Mặt Nạ Dưỡng Sắc (phần 6)

Chương 12 : Mặt Nạ Dưỡng Sắc (phần 7)

Chương 13 : Nói Dối Sẽ Chết (phần 1)

Chương 14 : Nói Dối Sẽ Chết (phần 2)

Chương 15 : Nói Dối Sẽ Chết (phần 3)

Chương 16 : Nói Dối Sẽ Chết (phần 4)

Chương 17 : Máy Đàm Phán Ly Hôn (phần 1)

Chương 18 : Máy Đàm Phán Ly Hôn (phần 2)

Chương 19 : Máy Đàm Phán Ly Hôn (phần 3)

Chương 20 : Máy Đàm Phán Ly Hôn (phần 4)

Chương 21 : Cô Gái Điên (phần 1)

Chương 22 : Cô Gái Điên (phần 2)

Chương 23 : Cô Gái Điên (phần 3)

Chương 24 : Cô Gái Điên (phần 4)

Chương 25 : Cô Gái Điên (phần 5)

Chương 26 : Cô Gái Điên (phần 6)

Chương 27 : Sợi Dây Giảm Cân (phần 1)

Chương 28 : Sợi Dây Giảm Cân (phần 2)

Chương 29 : Sợi Dây Giảm Cân (phần 3)

Chương 30 : Cái Bóng Giảm Cân (phần 1)

Chương 31 : Cái Bóng Giảm Cân (phần 2)

Chương 32 : Cái Bóng Giảm Cân (phần 3)

Chương 33 : Nét Vẽ Quỷ Quyệt (phần 1)

Chương 34 : Nét Vẽ Quỷ Quyệt (phần 2)

Chương 35 : Nét Vẽ Quỷ Quyệt (phần 3)

Chương 36 : Nét Vẽ Quỷ Quyệt (phần 4)

Chương 37 : Lấy Trộm Mí Mắt Người (phần 1)

Chương 38 : Lấy Trộm Mí Mắt Người (phần 2)

Chương 39 : Lấy Trộm Mí Mắt Người (phần 3)

Chương 40 : Lấy Trộm Mí Mắt Người (phần 4)

Chương 41 : Lấy Trộm Mí Mắt Người (phần 5)

Chương 42 : Lấy Trộm Mí Mắt Người (phần 6)

Chương 43 : Lấy Trộm Mí Mắt Người (phần 7)

Chương 44 : Lấy Trộm Mí Mắt Người (phần 8)

Chương 45 : Máy Giảm Cân (phần 1)

Chương 46 : Máy Giảm Cân (phần 2)

Chương 47 : Máy Giảm Cân (phần 3)

Chương 48 : Máy Giảm Cân (phần 4)

Chương 49 : Máy Giảm Cân (phần 5)

Chương 50 : Máy Giảm Cân (phần 6)

Chương 51 : Máy Giảm Cân (phần 7)

THÔNG BÁO

Chương 53 : Viên Thuốc Biến Đổi Ước Mơ (phần 1)

Chương 54 : Viên Thuốc Biến Đổi Ước Mơ (phần 2)

Chương 55 : Viên Thuốc Biến Đổi Ước Mơ (phần 3)

Chương 56 : Viên Thuốc Biến Đổi Ước Mơ (phần 4)

Chương 57 : Viên Thuốc Biến Đổi Ước Mơ (phần 5)

Chương 58 : Bàn Tay Nhỏ Trong Cổ Tay Áo (phần 1)

Chương 59 : Bàn Tay Nhỏ Trong Cổ Tay Áo (phần 2)

Chương 60 : Bàn Tay Nhỏ Trong Cổ Tay Áo (phần 3)

Chương 61 : Bàn Tay Nhỏ Trong Cổ Tay Áo (phần 4)

Chương 62 : Bàn Tay Nhỏ Trong Cổ Tay Áo (phần 5)

Chương 63 : Bàn Tay Nhỏ Trong Cổ Tay Áo (phần 6)

Chương 64 : Bàn Tay Nhỏ Trong Cổ Tay Áo (phần 7)

Chương 65 : Bàn Tay Nhỏ Trong Cổ Tay Áo (phần 8)

Chương 66 : Người Điên (phần 1)

Chương 67 : Người Điên (phần 2)

Chương 68 : Người Điên (phần 3)

Chương 69 : Người Điên (phần 4)

Chương 70 : Người Điên (phần 5)

Chương 71 : Người Điên (phần 6)

Chương 72 : Người Điên (phần 7)

Chương 73 : Người Đeo Mặt Nạ Con Thỏ (phần 1)

Chương 74 : Người Đeo Mặt Nạ Con Thỏ (phần 2)

Chương 75 : Người Đeo Mặt Nạ Con Thỏ (phần 3)

Chương 76 : Người Đeo Mặt Nạ Con Thỏ (phần 4)

Chương 77 : Người Đeo Mặt Nạ Con Thỏ (phần 5)

Chương 78 : Người Đeo Mặt Nạ Con Thỏ (phần 6)

Chương 79 : Người Đeo Mặt Nạ Con Thỏ (phần 7)

Chương 80 : Người Phụ Nữ Trong Cốp Xe (phần 1)

Chương 81 : Người Phụ Nữ Trong Cốp Xe (phần 2)

Chương 82 : Người Phụ Nữ Trong Cốp Xe (phần 3)

Chương 83 : Người Phụ Nữ Trong Cốp Xe (phần 4)

Chương 84 : Người Phụ Nữ Trong Cốp Xe (phần 5)

Chương 85 : Người Ngọc (phần 1)

Chương 86 : Người Ngọc (phần 2)

Chương 87 : Người Ngọc (phần 3)

Chương 88 : Người Ngọc (phần 4)

Chương 89 : Người Ngọc (phần 5)

Chương 90 : Người Ngọc (phần 6)

Chương 91 : Người Ngọc (phần 7)

Chương 92 : Người Ngọc (phần 8)

Chương 93 : Người Ngọc (phần 9)

Chương 94 : Người Ngọc (phần 10)

Chương 95 : Người Ngọc (phần 11)

Chương 96 : Đường Tới Giấc Mơ (phần 1)

Chương 97 : Đường Tới Giấc Mơ (phần 2)

Chương 98 : Đường Tới Giấc Mơ (phần 3)

Chương 99 : Đường Tới Giấc Mơ (phần 4)

Chương 100 : Đường Tới Giấc Mơ (phần 5)

Chương 101 : Đường Tới Giấc Mơ (phần 6)

Chương 102 : Đường Tới Giấc Mơ (phần 7)

Chương 103 : Đường Tới Giấc Mơ (phần 8)

Chương 104 : Đường Tới Giấc Mơ (phần 9)

Chương 105 : Đường Tới Giấc Mơ (phần 10)

Chương 106 : Mèo Chiến Binh (phần 1)

Chương 107 : Mèo Chiến Binh (phần 2)

Chương 108 : Mèo Chiến Binh (phần 3)

Chương 109 : Mèo Chiến Binh (phần 4)

Chương 110 : Mèo Chiến Binh (phần 5)

Chương 111 : Mèo Chiến Binh (phần 6)

Chương 112 : Mèo Chiến Binh (phần 7)

Chương 113 : Người Chim (phần 1)

Chương 114 : Người Chim (phần 2)

Chương 115 : Người Chim (phần 3)

Chương 116 : Người Chim (phần 4)

Chương 117 : Người Chim (phần 5)

Chương 118 : Người Chim (phần 6)

Chương 119 : Người Chim (phần 7)

Chương 120 : Người Chim (phần 8)

Chương 121 : Người Chim (phần 9)

Chương 122 : Người Chim (phần 10)

Chương 123 : Người Chim (phần 11)

Chương 124 : Bí Mật Của Cơ Thể (phần 1)

Chương 125 : Bí Mật Của Cơ Thể (phần 2)

Chương 126 : Bí Mật Của Cơ Thể (phần 3)

Chương 127 : Bí Mật Của Cơ Thể (phần 4)

Chương 128 : Bí Mật Của Cơ Thể (phần 5)

Chương 129 : Bí Mật Của Cơ Thể (phần 6)

Chương 130 : Bí Mật Của Cơ Thể (phần 7)

Chương 131 : Bí Mật Của Cơ Thể (phần 8)

Chương 132 : Bí Mật Của Cơ Thể (phần 9)

Chương 133 : Bí Mật Của Cơ Thể (phần 10)

Chương 134 : Bí Mật Của Cơ Thể (phần 11)

Chương 135 : Bí Mật Của Cơ Thể (phần 12)

Chương 136 : Trực Tiếp Nửa Đêm (phần 1)

Chương 137 : Trực Tiếp Nửa Đêm (phần 2)

Chương 138 : Trực Tiếp Nửa Đêm (phần 3)

Chương 139 : Trực Tiếp Nửa Đêm (phần 4)

Loading...