Đọc Truyện [ TRUYỆN TRANH] Chiêm Cốt Sư - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [ TRUYỆN TRANH] Chiêm Cốt Sư

Tác giả: hanhan1251

Đọc Truyện

Trong thành phố phồn hoa có một trà quán tĩnh lặng, nấu trà cho người vô ưu, chiêm cốt cho người phiền não. Cô ấy là chiêm cốt sư, xem quá khứ, xem di nguyện, xem một đời của người đã chết, thù lao chỉ là vài năm tuổi thọ của người truy cầu...

Loading...