Đọc Truyện [ Truyện tranh ][ Bách Hợp ] Chuyện của họ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [ Truyện tranh ][ Bách Hợp ] Chuyện của họ

Tác giả: Louis_2010

Đọc Truyện

Tác giả: TanJiu
Dịch: Amaika, Silvet Mon
Nguồn: yurivn.net

Nd: Câu chuyện kể về bạn sê mê nhát gái và u kê ngơ của họa sĩ người Trung Của TanJiu

Danh sách Chap

Chap 1

Chap 2

chap 2 [ ngoài lề ]

Chap 3

Chap 3 [ ngoài lề ]

Chap 4

Chap 5

chap 5 [ngoài lề]

Chap 6

chap 6 [ngoài lề]

Chap 7

chap 7 [ngoài lề]

Chap 8

chap 8 [ngoài lề]

chap 8 [ngoài lề]

chap 9

chap 9 [TIẾP]

chap 9 [TIẾP]

Chap 10

Chap 11

Chap 12

Chap 13

Chap 14

chap 15

chap 16

chap 17

chap 18

chap 19

chap 20

chap 21

chap 22

chap 23

chap 24

chap 25

chap 26

chap 27

chap 28

chap 29

chap 30

chap 31

chap 32

chap 33

chap 34

chap 35

chap 36

chap 37

chap 38

ngoài lề

chap 39

chap 40

chap 40.2

chap 41

chap 41.2

chap 42

chap 43

chap 44

chap 45

chap 46

chap 46 [TIẾP]

Thông báo

chap 47

Chap 48

Chap 49

Chap 50

chap 51

chap 52

chap 52.2

chap 53

chap 54

ngoài lề 1

ngoài lề 2

ngoài lề 3

rảnh

ngoài lề 4

ngoài lề 5

chap 55.2

chap 55.3

chap 56

chap 57

chap 58

chap 58.2

chap 59

chap 60

ngoài lề 6

chap 55

chap 61

chap 62

chap 63

ngoài lề [ Trung thu ]

chap Cossover

chap 62

chap 63

chap 64

Thông báo

chap 65

chap 66

chap 67

chap 68

chap 69

chap 70

Ngoài lề

chap 71

chap 72

ngoài lề

ngoài lề 2

ngoài lề 3

ngoài lề

ngoài lề [TIẾP]

Chap 72 [ Tiếp ]

chap 72 [ Tiếp ]

chap 72 [ Tiếp ]

Tiếp nè

Tiếppppp

TIẾPPPPPPP

chap 73

Chap 73 [Tiếp]

chap 73 [TIẾP]

Thú tội

Tạ lỗi

Thông báo

Ngoại truyện Chap 4

Phần tiếp của chap 9

Tiếp chap 9 đầu chap 10

Giữa chap 11

giữa chap 13

ngoại truyện giữa chap 14-15

Đầu chap 15

chap 74

chap 74 [TIẾP]

chap 74 [TIẾP]

chap 74 [ TIẾP]

Giữa chap 36

Giữa chap 41

Đầu chap 43

Thông báo

Loading...