Đọc Truyện TRUYỆN MA ĐÊM KHUYA - THANH TỊNH YÊN - TruyenFun.Com

Đọc Truyện TRUYỆN MA ĐÊM KHUYA - THANH TỊNH YÊN

Tác giả: thanhtinhyen

Đọc Truyện

Những ân oán đời thường lúc còn sống chưa được giải quyết nay những hồn ma ấy luyến tiếc phàm trần, đêm khuya là thời gian mà người dương thế có thể gặp được người cõi âm.