Đọc Truyện [Truyện dài] Bán duyên - Huyền huyễn, dã sử - TruyenFun.Com

Đọc Truyện [Truyện dài] Bán duyên - Huyền huyễn, dã sử

Tác giả: Reigia

Đọc Truyện

Tấm Cám là nghiệt duyên, vậy, người đẻ ra nghiệt duyên là ai?
Truyện về một thiếu nữ bán duyên, bán cho nhân gian, không bán nổi cho mình.
Nàng là tiên tử bị đày làm kẻ lang bạt giữa sáu cõi gieo duyên, nào ngờ, gieo duyên của nàng là gieo mầm tai họa. Nam tử của nàng lại là kẻ ôm lấy tai họa mà thành hình.
Một kẻ ngàn năm trơ trọi, một kẻ vòng đời có trăm năm, ai sẽ kề vai cùng ai mà đi mãi?