Đọc Truyện Truy Nguyện [ Quấn riết vào nhau ] - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Truy Nguyện [ Quấn riết vào nhau ]

Tác giả: babyminhee

Đọc Truyện

Tác giả: Nam Chi

Thể loại: tương lai, quân đội, ABO(*), 1×1, ngụy huynh đệ, ôn nhu cường công x mỹ nhược thụ (em ý chỉ hay bị ốm thôi), nhẹ nhàng thoải mái ấm áp, có tí xíu ngược

Edit: Hy Hy

Tình trạng: HE. - Hoàn

Link: https://lacrimosahy.wordpress.com/qrvn-nc/

Loading...