Đọc Truyện Trọng Sinh Truy Mỹ Ký (full) - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Trọng Sinh Truy Mỹ Ký (full)

Tác giả: pikeman1

Đọc Truyện

Lưu Lỗi tham gia hôn lễ của người yêu mình là Triệu Nhan Nghiên, trong lúc say rượu bất hạnh bỏ mình. Ngoài ý muốn, hắn được trọng sinh, hắn quyết tâm làm lại cuộc đời, từ bỏ kiếp trước đầy hèn kém.