Đọc Truyện Trải Nghiệm Tâm Linh! - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Trải Nghiệm Tâm Linh!

Tác giả: tieulinh0710

Đọc Truyện

Đây là trải nghiệm thực! Do là lần đầu tôi viết theo dạng tường thuật lại nên còn nhiêu lỗi sai về văn phạm và chính tả mong mọi người bỏ quá cho và góp ý cho bản thân t sửa sai cũng đê hoàn thiện hơn những phần về sau này
Về vấn đề liên quan đến tâm linh chắc chắn mỗi người sẽ có một suy nghĩ riêng tôi chỉ mong mọi người không phán xét bất cứ cái gì thôi vì đây là trải nghiệm của tôi. Tin thì đọc để biết thêm thế giới của "nó" qua con mắt và trải nghiệm của tôi còn không tin làm ơn hay để nó là 1 câu chuyện Viễn Tưởng theo suy nghĩ của bạn.
https://www.facebook.com/lynndoan95

Loading...