Đọc Truyện Tổng Tài Tôi Đây Không Để Em Trốn Thoát |Jungkook| |Imagine| - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Tổng Tài Tôi Đây Không Để Em Trốn Thoát |Jungkook| |Imagine|

Tác giả: manchi_

Đọc Truyện

"Yêu em như một bài toán khó
Tôi từng bước giải nó
Để có được em. "

___Tác giả: Diệp Phác Mẫn Chi___

Thể loại: HE, ngược, imagines, cẩu huyết văn

Độ dài: Chưa xác định

Tình trạng: đang tiến triển

Warning: Có thể có H(?) và đây là tác phẩm mang tính chất cẩu huyết. Không phù hợp với thanh niên nghiêm túc :>>>

#Chúc mừng 200fl ❤