Đọc Truyện Tổng hợp những Nghi thức-và Spell thú vị [DROP] - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Tổng hợp những Nghi thức-và Spell thú vị [DROP]

Tác giả: thuongtran1998

Đọc Truyện

Tổng hợp các nghi lễ, thần chú mà mình tìm kiếm tại Spell of magic mà mình cho là hiệu quả nhất. Nó có thể hoạt động, hoặc là không.
Chỉ cần tin tưởng nó, và cố gắng.
Toàn bộ thần chú đều có bản dịch nhưng mà chẳng khi nào nói tiếng việt nên không muốn viết thêm. Mỏi tay..

LẤY NHỚ GHI NGUỒN!