Đọc Truyện Tổng Hợp Các Doujinshi Tự Dịch Của Thỏ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Tổng Hợp Các Doujinshi Tự Dịch Của Thỏ

Tác giả: CK_Lillas

Đọc Truyện

Nội dung: Trên tiêu đề
Nguồn: Nhiều nơi (tumblr, pinterest, deviantart,...)
Truyện: Nhiều truyện (nhưng chưa xác định, chủ yếu là Naruto - Boruto)
_Tôn trọng công sức translater, ai không thích đọc thì mời out, đừng gây war.
_Trans chỉ dịch truyện Eng, ngôn ngữ khác thì chịu.
_Mọi sự trùng hợp đều nằm ngoài ý muốn của mình.

~=v=~~=v=~~=v=~~=v=~