Đọc Truyện TÔI LÀ ĐẠO SĨ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện TÔI LÀ ĐẠO SĨ

Tác giả: AkimotoJee

Đọc Truyện

Tác giả:Nguyễn Điệp
Đ, một thanh niên vô công rồi nghề, hắn sống ngày nào hay ngày đó không có lý tưởng, cho đến một một hôm cuộc đời như rẽ sang bước ngoặt mới khi hắn tìm được chiếc hộp cũ mà bà nội hắn để lại.

Một thế giới đạo giáo đầy huyền bí được mở ra, đây là số mệnh hay do nhân duyên của hắn? Chúng ta hãy cùng theo dõi...

Danh sách Chap

Quyển 1 - Chương 1: Nhân duyên đưa đẩy

Quyển 1 - Chương 2: Lần đầu tác ngộ!

Quyển 1 - Chương 3: Trải nghiệm bắt ma

Quyển 1 - Chương 4: Thu nhận đệ tử

Quyển 1 - Chương 5: Trong tâm có giai nhân

Quyển 1 - Chương 6: Từ đâu mà đến đây!

Quyển 1 - Chương 7: Lữ Tiên Đạo Trưởng

Quyển 1 - Chương 8: Sinh tử chiến

Quyển 1 - Chương 9: Kì tài học đạo

Quyển 1 - Chương 10: Thỉnh thần linh

Quyển 1 - Chương 11: Có ai muốn mình khổ?

Quyển 1 - Chương 12: Âm dương nhãn

Quyển 1 - Chương 13: Thuật chuyển nhãn

Quyển 2 - Chương 1: Trùng tang liên táng

Quyển 2 - Chương 2: Cao nhân chỉ điểm

Quyển 2 - Chương 3: Nghĩa địa làng chài

Quyển 2 - Chương 4: Chung Quỳ giáng lâm

Quyển 2 - Chương 5: Thần Trùng VS Chung Quỳ

Quyển 2 - Chương 6: Ta là "Phá Hồn Kiếm"

Quyển 2 - Chương 7: Đoạn kết của thần trùng

Quyển 2 - Chương 8: Tổng tiến công

Quyển 2 - Chương 9: Chuỗi ngày học đạo

Quyển 2 - Chương 10: Luật nhân quả

Quyển 2 - Chương 11: Tổng cục bất an

Quyển 2 - Chương 12: Trinh sát trong đêm

Quyển 2 - Chương 13: Đối mặt

Quyển 2 - Chương 14: Mưu kế đa đoan

Quyển 2 - Chương 15: Cứu tinh xuất hiện

Quyển 2 - Chương 16: Atula vương

Quyển 2 - Chương 17: Rước họa vào thân

Quyển 2 - Chương 18: Tái ngộ giai nhân

Quyển 2 - Chương 19: Đại Đông

Quyển 2 - Chương 20: Trở về nơi bắt đầu

Quyển 3 - Chương 1: Ma thần vòng

Quyển 3 - Chương 2: Ngôi nhà tử khí

Quyển 3 - Chương 3: Bí ẩn quỷ thần vòng

Quyển 3 - Chương 4: Huyết thi

Quyển 3 - Chương 5: Đại quỷ thần vương

Quyển 3 - Chương 6: Nộ phá atula vương

Quyển 3 - Chương 7: Bún đậu Zin Zin

Quyển 3 - Chương 8: Bí ẩn 300 Kim mã

Quyển 3 - Chương 9: Trạch trấn ngũ lôi

Quyển 3 - Chương 10: Nhóc 12

Quyển 3 - Chương 11: Vận đen từ đâu đến ?

Quyển 3 - Chương 12: Thỉnh vong đối chất

Quyển 3 - Chương 13: Cầu Nại Hà

Quyển 3 - Chương 14: Hắc Bạch Vô Thường

Quyển 3 - Chương 15: Đồng Hóa

Quyển 3 - Chương 16: Đàm phán

Quyển 3 - Chương 17: Yêu quái

Quyển 3 - Chương 18: Xà yêu

Quyển 3 - Chương 19: Pandaka vs Phờ ông tôm

Quyển 3 - Chương 20: Bí mật ngũ lôi

Quyển 3 - Chương 21: Tỏ tình với giai nhân

Quyển 3 - Chương 22: Nội gián là ai ?

Quyển 3 - Chương 23: Phơi bày sự thật

Quyển 3 - Chương 24: Hắc y đạo sĩ

Quyển 3 - Chương 25: Khảo sát núi "Hòm"

Quyển 3 - Chương 26: Lệ quỷ

Quyển 3 - Chương 27: Nội gián lộ diện

Quyển 3 - Chương 28: Đại Đông vong mạng

Quyển 3 - Chương 29: Pandaka vs atula vương

Quyển 3 - Chương 30: Pandaka vs atula vương 2

Quyển 3 - Chương 31: Pandaka vs atula vương 3

Quyển 3 - Chương 32: Trở về cố hương

Quyển 4 - Chương 1: Độc hành diệt ma

Quyển 4 - Chương 2: Khách lạ hỏi kiếm

Quyển 4 - Chương 3: Đàm đạo

Quyển 4 - Chương 4: Thử thách

Quyển 4 - Chương 5: Âm mưu

Quyển 4 - Chương 6: Thâu hồn tìm vía

Quyển 4 - Chương 7: Phong thủy

Quyển 4 - Chương 8: Giải trừ vận xui

Quyển 4 - Chương 9: Đàm phán với hồn ma

Quyển 4 - Chương 10: Nguyên nhân

Quyển 4 - Chương 11: Hóa vàng

Quyển 4 - Chương 12: Trao đổi có lợi

Quyển 4 - Chương 13: Bí ẩn hoàng triều

Quyển 4 - Chương 14: Từ Hy Thái Hậu

Quyển 4 - Chương 15: Gặp lại người xưa

Quyển 4 - Chương 16: Vào mộ

Quyển 4 - Chương 17: Thây biến

Quyển 4 - Chương 18: Át chủ bài

Quyển 4 - Chương 19: Bảo vật bí ẩn

Quyển 4 - Chương 20: Giao chiến cương thi tinh

Quyển 4 - Chương 21: Cương Thi Vương

Quyển 4 - Chương 22: Cứu tinh bí ẩn

Quyển 4 - Chương 23: Gặp lại bà nội nuôi

Quyển 4 - Chương 24: Tận diệt

Quyển 4 - Chương 25: Thà không làm đạo sĩ

Quyển 5 - Chương 1: Bước về phía trước

Quyển 5 - Chương 2: Dòng họ bắt ma

Quyển 5 - Chương 3: Tà khí ẩn mình

Quyển 5 - Chương 4: Mộc tinh

Quyển 5 - Chương 5: Thiện ác đối đầu

Quyển 5 - Chương 6: Dâng sớ xin thần

Quyển 5 - Chương 7: Sơn Tinh giáng lâm

Quyển 5 - Chương 8: Thiên nhãn

Quyển 5 - Chương 9: Xin làm đệ tử

Quyển 5 - Chương 10: Quy tắc nhận sư

Quyển 5 - Chương 11: Bi kịch

Quyển 5 - Chương 12: Đền cô bốn

Quyển 5 - Chương 13: Tiếng hát não nề

Quyển 5 - Chương 14: Địa đạo

Quyển 5 - Chương 15: Mẫu tử tương phùng

Quyển 5 - Chương 16: Quan tài bí ẩn

Quyển 5 - Chương 17: Kẻ lạ mặt

Quyển 5 - Chương 18: Sự thật rợn người

Quyển 5 - Chương 19: Quyết định cuối cùng

Quyển 5 - Chương 20: Phẫn nộ

Quyển 5 - Chương 21: Lỗi là do tôi ?

Quyển 5 - Chương 22: Người cũ xuất hiện

Quyển 5 - Chương 23: Chế Bồng Nga

Quyển 5 - Chương 24: Vạn lần căm phẫn

Quyển 5 - Chương 25: Liên minh trừ nạn

Quyển 5 - Chương 26: Chế Bồng Nga VS Phù Đổng Thiên Vương

Quyển 5 - Chương 27: Trước giờ nghênh chiến

Quyển 5 - Chương 28: Hắn quá mạnh

Quyển 5 - Chương 29: Vô vọng

Quyển 5 - Chương 30: Sức mạnh bí ẩn

Quyển 5 - Chương 31: Diễn biến không ngờ

Quyển 5 - Chương 32: Hóa thần

Quyển 5 - Chương 33: Hóa quỷ

Quyển 5 - Chương 34: Một mất một còn

Quyển 5 - Chương 35: Lạc trôi

Quyển 6 - Chương 1: Kẻ không mời

Quyển 6 - Chương 2: Triệu tập

Quyển 6 - Chương 3: Hoa Bỉ Ngạn

Quyển 6 - Chương 4: Chuyển Luân Vương

Quyển 6 - Chương 5: Thập Điện Diêm Vương

Quyển 6 - Chương 6: Âm Dương Thiên Sư

Quyển 6 - Chương 7: Nhận việc

Quyển 6 - Chương 8: Nguyễn Đ fake

Quyển 6 - Chương 9: Lật mặt

Quyển 6 - Chương 10: Giải thích

Quyển 6 - Chương 11: Bí mật mất tích

Quyển 6 - Chương 12: Hồ sơ cuối

Quyển 6 - Chương 13: Thảo luận trong đêm

Quyển 6 - Chương 14: Miễn ý kiến

Quyển 6 - Chương 15: Bước vào lòng địch

Quyển 6 - Chương 16: Quỷ nhập tràng

Quyển 6 - Chương 17: Bẫy

Quyển 6 - Chương 18: Anh hùng thể hiện

Quyển 6 - Chương 19: Cứu người

Quyển 6 - Chương 20: Dưa chuột

Quyển 6 - Chương 21: Không còn câu nệ

Quyển 6 - Chương 22: Chiếc rương gỗ

Quyển 6 - Chương 23: Hắc hồn

Quyển 6 - Chương 24: Ma da

Quyển 6 - Chương 25: Mười hai con mắt

Quyển 6 - Chương 26: Thâm thù đại hận

Quyển 6 - Chương 27: Ông Ba Bị

Quyển 6 - Chương 28: Pháp bảo xuyên không

Quyển 6 - Chương 29: Nữ thần KALI

Quyển 6 - Chương 30: Kẻ thù cũ

Quyển 6 - Chương 31: Nhiếp Hồn Chưởng

Quyển 6 - Chương 32: Phá thần nhập thân

Quyển 6 - Chương 33: Sức mạnh bạo vương

Quyển 6 - Chương 34: Cơ hội cuối cùng

Quyển 6 - Chương 35: Hẹn ngày tái chiến

Quyển 6 - Chương 36: Giao dịch

Quyển 6 - Chương 37: Ma cà rồng

Quyển 6 - Chương 38: Tai nạn không ngờ

Quyển 6 - Chương 39: Bước đường cùng

Quyển 6 - Chương 40: Đồng Quy Ư Tận

Quyển 6 - Chương 41: Kết thúc

Loading...