Đọc Truyện Tình yêu của quỷ - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Tình yêu của quỷ

Tác giả: user25452899

Đọc Truyện

Dòng họ Vân từ trước đến nay rất kì quái, cứ mười năm lại có một người con gái của bất kể ai trong dòng họ đến tuổi 18 sẽ phải đến lâu đài của quỷ vương làm vật hiến tế. Nhưng không một ai biết đến chuyện lâu đài quỷ vương mà chỉ có duy nhất dòng họ Vân biết đến, dòng họ Vân như có một mối linh hệ với thế giới quỷ quái đó mà đến năm thứ mười này tôi lại chính là người tiếp theo làm vật hiến tế cho con quỷ chết tiệt đó.
Và chuyện sẽ như thế nào....

Loading...