Đọc Truyện Time of Alive - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Time of Alive

Tác giả: user55988006

Đọc Truyện

một người được tạo ra bởi DR Laura bằng cách nhân giống vô tính và anh ta có nv giải cứu thế giới bởi đại dịch zombie do 1 nhà khoa học điên không may làm bùng phát cơn siêu đại dịch này

Loading...