Đọc Truyện Tiểu Oan Gia - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Tiểu Oan Gia

Tác giả: moonmoonmeomeo

Đọc Truyện

Tác giả: Thu Trì Vũ

Thể loại: thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia, 1×1, tình hữu độc chung, ấm áp văn, HE

Độ dài: Hoàn. (Hình như khoảng 32 chương chính văn và 10 phiên ngoại)

Dịch: QT

Xếp chữ: Tiểu Hân

Mình re-up lại để dễ đọc offline hơn ngoài ra không có ý gì hết. Nếu editor không đồng ý thì mình có thể xoá. Thành thật xin lỗi và cảm ơn rất nhiều <3