Đọc Truyện Tiên Mãn Cung Đường - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Tiên Mãn Cung Đường

Tác giả: ariel_nionguyen

Đọc Truyện

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc
Thể loại: đam mỹ, xuyên không, ấm áp, cung đình tranh đấu mỹ thực, miêu đế vương công, ôn nhu thụ
Tình trạng bản gốc: hoàn (138 chương)
Tình trạng bản edit: hoàn
Nhân vật: An Hoằng Triệt x Tô Dự
Edit: Nio

Mời bấm vào để xem Văn án :)))

Danh sách Chap

Văn Án

Chương 1: Nghèo túng

Chương 2: Sinh kế

Chương 3: Tên

Chương 4: Bán mèo

Chương 5: Đồ gia truyền

Chương 6: Thực đơn

Chương 7: Đường xuống

Chương 8: Mặt tiền

Chương 9: Gom tiền

Chương 10: Vương gia

Chương 11: Đại tuyển

Chương 12: Luật pháp

Chương 13: Khai trương

Chương 14: Sinh ý

Chương 15: Danh thiếp

Chương 16: Danh sách

Chương 17: Thu đồ đệ

Chương 18: Ám toán

Chương 19: Vào cung

Chương 20: Thân vương

Chương 21: Phục tuyển

Chương 22: An Quốc Tháp

Chương 23: Ớt

Chương 24: Quốc sư

Chương 25: Xác định đẳng cấp

Chương 26: Đồ cưới

Chương 27: Phiền toái

Chương 28: Phong phi

Chương 29: Thị tẩm [thượng]

Chương 30: Thị tẩm [hạ]

Chương 31: Cơm trưa

Chương 32: Giao phong

Chương 33: Thỉnh an

Chương 34: Lật bài tử

Chương 35: Buổi trà chiều

Chương 36: Định mức

Chương 37: Lập quy củ

Chương 38: Tên

Chương 39: Chiến tranh lạnh

Chương 40: Thiếu tiền

Chương 41: Cua hương lạt

Chương 42: Ước hội

Chương 43: Thổ lộ

Chương 44: Ban thưởng

Chương 45: Thẹn thùng

Chương 46: Thọ lễ

Chương 47: Tác nghiệp

Chương 48: Tắm rửa

Chương 49: Phía sau màn

Chương 50: Trầm hương ký

Chương 51: Tra rõ

Chương 52: Tiểu thúc tử

Chương 53: Yêu phi

Chương 54: Hạo kiếp

Chương 55: Hù dọa

Chương 56: Huyết khế

Chương 57: Tế phẩm

Chương 58: Đính khế

Chương 59: Đồ giám

Chương 60: Cá nướng

Chương 61: Nhà mẹ đẻ

Chương 62: Nghiệm chứng

Chương 63: Thẳng thắn

Chương 64: Miêu nô

Chương 65: Huyết mạch

Chương 66: Nhà

Chương 67: Biệt viện

Chương 68: Doanh Ngư

Chương 69: Ăn cá

Chương 70: Miêu hoàng thúc

Chương 71: Miêu cổ

Chương 72: Quở trách

Chương 73: Mẫu hậu

Chương 74: Bảo bối

Chương 75: Xử trí

Chương 76: Buổi trưa

Chương 77: Liên hoan

Chương 78: Thọ mệnh

Chương 79: Nguyên nhân tử vong

Chương 80: Cá tươi

Chương 81: Cá khô

Chương 82: Lông

Chương 83: Phân biệt

Chương 84: Nghi thức

Chương 85: Trưởng hoàng tử

Chương 86: Ở chung

Chương 87: Ly vương

Chương 88: Bản tính

Chương 89: Tiết mãn hưởng

Chương 90: Tế trời [ thượng ]

Chương 91: Tế trời [ trung ]

Chương 92: Tế trời [hạ]

Chương 93: Giao nhân

Chương 94: Đồ ăn

Chương 95: Thực đơn

Chương 96: Bức cung

Chương 97: Đọc tâm

Chương 98: Cảnh vương

Chương 99: Truyền thuyết

Chương 100: Truyền thừa

Chương 101: Biển

Chương 102: Phụ thân

Chương 103: Cung yến

Chương 104: Ám chiêu

Chương 105: Nhiệt độc

Chương 106: Rời bến

Chương 107: Vương phủ

Chương 108: Ra đời

Chương 109: Thái tử

Chương 110: Xuất phát

Chương 111: Hàng hải

Chương 112: Sóng gió

Chương 113: Dạy con

Chương 114: Lối vào

Chương 115: Huyền điệt

Chương 116: Trọng thương

Chương 117: Ngoài ý muốn

Chương 118: Gặp lại

Chương 119: Canh cá

Chương 120: Khốn cảnh

Chương 121: Phản tổ

Chương 122: Ổ mèo

Chương 123: Bại lộ

Chương 124: Tổ thúc

Chương 125: Ngủ chung

Chương 126: Giường mèo

Chương 127: Lên thuyền

Chương 128: Đường về

Chương 129: Hồi kinh

Chương 130: Gặp lại

Chương 131: Về triều

Chương 132: Hải Yến

Chương 133: Chọn đồ vật đoán tương lai

Chương 134: Kết cục

Chương 135: Phiên ngoại 1, Một ngày của Hoàng hậu

Chương 136: Phiên ngoại 2, Chăm con hằng ngày

Chương 137: Phiên ngoại 3, Một ngày của Quốc sư

Chương 138: Phiên ngoại 4, Đại đại miêu

Hắc hắc! Sorry pà kon!

Loading...