Đọc Truyện Thời Gian Sẽ Trả Lời Tất Cả - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Thời Gian Sẽ Trả Lời Tất Cả

Tác giả: ngochuyen09

Đọc Truyện

Tình yêu này rồi sẽ đi về đâu, trái tim rồi sẽ trao ai? Vướng mắt nhiều câu hỏi nhưng lại chỉ có một câu trả lời.
Thời gian ơi! Xin hãy cho tôi câu trả lời, dù phải đợi một tình yêu... đầy khuất mắt và chông gai.

Bản chính: Thời gian sẽ trả lời tất cả của Author: Pii_Fuji

Loading...