Đọc Truyện Thiên Tài Cuồng Phi Cưới Một Được Một - TruyenFun.Com

Đọc Truyện Thiên Tài Cuồng Phi Cưới Một Được Một

Tác giả: Duong_Nhuoc_Hy

Đọc Truyện

Tác giả: Y Nỉ Yêu Nhiên

Nói nàng là bao cỏ? Là phế vật? Vì nàng chưa cưới mà đã có con nên khinh thường nàng.

Một thiên tài sát thủ của thế kỉ 21 sao có thể để người khác muốn nói gì thì nói, mặc người coi là quả hồng mềm dễ bóp.

Xuyên qua nàng trở thành một người ẩn
dấu thật sâu, phúc hắc vô sỉ làm theo ý ẩn thân mình muốn.

Lúc trước phế vật, lúc này thịnh thế tao nhã, bễ nghễ thiên hạ

Danh sách Chap

Chương 1: Sở Khuynh Nguyệt điên rồi 1

Chương 2: Sở Khuynh Nguyệt điên rồi 2

Chương 3: Sở Khuynh Nguyệt điên rồi 3

Chương 4: Sở Khuynh Nguyệt điên rồi 4

Chương 5: Sở Khuynh Nguyệt điên rồi 5

Chương 6: Sở Khuynh Nguyệt điên rồi 6

Chương 7: Sở Khuynh Nguyệt điên rồi 7

Chương 8: Sở Khuynh Nguyệt điên rồi 8

Chương 9: Sở Khuynh Nguyệt điên rồi 9

Chương 10: Sở Khuynh Nguyệt điên rồi 10

Chương 11: Sở Khuynh Nguyệt điên rồi 11

Chương 12: Sở Khuynh Nguyệt điên rồi 12

Chương 13: Sở Khuynh Nguyệt điên rồi 13

Chương 14: Sở Khuynh Nguyệt điên rồi 14

Chương 15: Sở Khuynh Nguyệt điên rồi 15

Chương 16: Sở Khuynh Nguyệt điên rồi 16

Chương 17: Sở Khuynh Nguyệt điên rồi 17

Chương 18: Sở Lưu Ly xấu mặt 1

Chương 19: Sở Lưu Ly xấu mặt 2

Chương 20: Sở Lưu Ly xấu mặt 3

Chương 21: Sở Lưu Ly xấu mặt 4

Chương 22: Sở Lưu Ly xấu mặt 5

Chương 23: Sở Lưu Ly xấu mặt 6

Chương 24: Sở Lưu Ly xấu mặt 7

Chương 25: Khóc! Mang thai 1!

Chương 26: Khóc! Mang thai 2!

Chương 27: Lão hổ lại phát uy 1

Chương 28: Lão hổ lại phát uy 2

Chương 29: Nghịch súc hại chết 1

Chương 30: Nghịch súc hại chết 2

Chương 31: Nghịch súc hại chết 3

Chương 32: Nghịch súc hại chết 4

Chương 33: Nghịch súc hại chết 5

Chương 34: Nghịch súc hại chết 6

Chương 35: Nghịch súc hại chết 7

Chương 36: Nghịch súc hại chết 8

Chương 37: Là ai đùa ai 1

Chương 38: Là ai đùa ai 2

Chương 39: Là ai đùa ai 3

Chương 40: Là ai đùa ai 4

Chương 41: Là ai đùa ai 5

Chương 42: Là ai đùa ai 6

Chương 43: Là ai đùa ai 7

Chương 44: Hổ dữ không ăn thịt con 1

Chương 45: Hổ dữ không ăn thịt con 2

Chương 46: Hổ dữ không ăn thịt con 3

Chương 47: Hổ dữ không ăn thịt con 4

Chương 48: Sở thích đặc biệt

Chương 49: Thiểu số phục tùng đa số

Chương 50: Đừng làm động thai khí

Chương 51: Lời đồn nổi lên bốn phía

Chương 52: Con đường phát tài

Chương 53: Uy hiếp rất giỏi

Chương 54: Một chưởng đánh bay người 1

Chương 55: Một chưởng đánh bay người 2

Chương 56: Thật là một vụ làm ăn lớn

Chương 57: Người của Sát Thủ Minh

Chương 58: Người tổn thương nàng, chết!

Chương 59: Tử thần giáng xuống

Chương 60: Cung Dạ Tuyệt phát uy

Chương 61: Quang minh chính đại

Chương 62: Ôn lại chuyện cũ

Chương 63: Ngươi vừa mới kêu nàng là gì?

Chương 64: Sinh ý bạo phát

Chương 65: Không được gọi ta là phu nhân

Chương 66: Chó điên không được đi vào

Chương 67: Nguy hiểm buông xuống

Chương 68: Sát Thủ Minh nghe lệnh

Chương 69: Vũ giai lục cấp

Chương 70: Chuyện ngu xuẩn

Chương 71: Thưởng vạn lượng hoàng kim

Chương 72: Ta cũng có nhân tính

Chương 73: Cung yến bùng nổ 1

Chương 74: Cung yến bùng nổ 2

Chương 75: Cung yến bùng nổ 3

Chương 76: Cung yến bùng nổ 4

Chương 77: Cung yến bùng nổ 5

Chương 78: Cung yến bùng nổ 6

Chương 79: Cung yến bùng nổ 7

Chương 80: Cung yến bùng nổ 8

Chương 81: Cung yến bùng nổ 9

Chương 82: Cung yến bùng nổ 10

Chương 83: Trở về Tây Trạch

Chương 84: Tuyệt vương phủ

Chương 85: Trư biết cười

Chương 86: Trong phủ lập uy 1

Chương 87: Trong phủ lập uy 2

Chương 88: Trong phủ lập uy 3

Chương 89: Trong phủ lập uy 4

Chương 90: Trong phủ lập uy 5

Chương 91: Mùi heo thối

Chương 92: Thổ lộ em gái ngươi a !

Chương 93: Hắn đã trở lại!

Chương 94: Gặp vua Tây Trạch 1

Chương 95: Gặp vua Tây Trạch 2

Chương 96: Gặp vua Tây Trạch 3

Chương 97: Gặp vua Tây Trạch 4

Chương 98: Vương Phi duy nhất

Chương 99: Cưới một được một

Chương 100: Mùi hôi ngút trời

Chương 101: Chàng còn có ta

Chương 102: Nam nhân, chàng là của ta

Chương 103: Gặp lại Cung Thiên Lăng

Chương 104: Thúi lắm

Chương 105: Ai nha, Lăng Vương, nước tiểu xoán ra quần kìa!!!

Chương 106: Gen có vấn đề

Chương 107: Nàng lại bướng bỉnh

Chương 108: Tiên Hoàng Hậu đã từng chỉ hôn

Chương 109: Vị hôn thê của hắn

Chương 110: Diễm phúc thật lớn a

Chương 111: Ra sức tìm cục cưng

Chương 112: Như Ý Phường là của hắn

Thông báo về lịch đăng truyện

Chương 113: Ta muốn đấu với ngươi

Chương 114: Trận đua ngựa buồn cười 1

Chương 115: Trận đua ngựa buồn cười 2

Loading...